warm-audio-logo150

 

Nudozurdo és, sens dubte, un dels representants interessants de l’“indie” espanyol en la seva vessant més postpunk i lliure de prejudicis. Ho podem dir sense por d’equivocar-nos, tot i que quan es parla de l’etiqueta “indie” en aquest país, se solen posar a tots en el mateix sac, amb la injustícia que això suposa per a uns i altres. Aquí no ens hem complicat la vida. Adoptem l’anglicisme perquè a molts els devia agradar com sonava la cosa i tergiversem el seu significat com en moltes altres ocasions. El que abans anomenàvem pop/rock va passar a dir-se “indie”, gràcies a Rickenbacker. Un calaix de sastre que val per a tot. Tant se val que els grups tinguin un contracte de cinc discos amb una “major”, que les lletres et puguin evocar llocs comuns o que la música, que és del que finalment es tracta, no tingui res a veure amb un panorama independent, realment independent. Amb això no vull dir que siguin millors les bandes de pop/rock independent que es podrien definir como a tals respectant l’etimologia de l’apel·latiu que les bandes que s’emboliquen amb aquesta bandera però que, en realitat, darrere d’aquesta “pàtina indie”, presenten una proposta que sotsobra cap a la riba del “mainstream”. Tenim la sort de trobar talent aquí i allà.Partint d’aquesta premissa, avui us presentem Nudozurdo, alhora que ens preguntem si la bloguera va aconseguir sortir finalment dels banys del Primark.

warm-audio-logo150

Nudozurdo és, sens dubte, un dels representants interessants de l’“indie” espanyol en la seva vessant més postpunk i lliure de prejudicis. Ho podem dir sense por d’equivocar-nos, tot i que quan es parla de l’etiqueta “indie” en aquest país, se solen posar a tots en el mateix sac, amb la injustícia que això suposa per a uns i altres. Aquí no ens hem complicat la vida. Adoptem l’anglicisme perquè a molts els devia agradar com sonava la cosa i tergiversem el seu significat com en moltes altres ocasions. El que abans anomenàvem pop/rock va passar a dir-se “indie”, gràcies a Rickenbacker. Un calaix de sastre que val per a tot. Tant se val que els grups tinguin un contracte de cinc discos amb una “major”, que les lletres et puguin evocar llocs comuns o que la música, que és del que finalment es tracta, no tingui res a veure amb un panorama independent, realment independent. Amb això no vull dir que siguin millors les bandes de pop/rock independent que es podrien definir como a tals respectant l’etimologia de l’apel·latiu que les bandes que s’emboliquen amb aquesta bandera però que, en realitat, darrere d’aquesta “pàtina indie”, presenten una proposta que sotsobra cap a la riba del “mainstream”. Tenim la sort de trobar talent aquí i allà.Partint d’aquesta premissa, avui us presentem Nudozurdo, alhora que ens preguntem si la bloguera va aconseguir sortir finalment dels banys del Primark.

warm-audio-logo150

Nudozurdo és, sens dubte, un dels representants interessants de l’“indie” espanyol en la seva vessant més postpunk i lliure de prejudicis. Ho podem dir sense por d’equivocar-nos, tot i que quan es parla de l’etiqueta “indie” en aquest país, se solen posar a tots en el mateix sac, amb la injustícia que això suposa per a uns i altres. Aquí no ens hem complicat la vida. Adoptem l’anglicisme perquè a molts els devia agradar com sonava la cosa i tergiversem el seu significat com en moltes altres ocasions. El que abans anomenàvem pop/rock va passar a dir-se “indie”, gràcies a Rickenbacker. Un calaix de sastre que val per a tot. Tant se val que els grups tinguin un contracte de cinc discos amb una “major”, que les lletres et puguin evocar llocs comuns o que la música, que és del que finalment es tracta, no tingui res a veure amb un panorama independent, realment independent. Amb això no vull dir que siguin millors les bandes de pop/rock independent que es podrien definir como a tals respectant l’etimologia de l’apel·latiu que les bandes que s’emboliquen amb aquesta bandera però que, en realitat, darrere d’aquesta “pàtina indie”, presenten una proposta que sotsobra cap a la riba del “mainstream”. Tenim la sort de trobar talent aquí i allà.Partint d’aquesta premissa, avui us presentem Nudozurdo, alhora que ens preguntem si la bloguera va aconseguir sortir finalment dels banys del Primark.